Newyddion

Croeso! Diolch yn fawr iawn i chi am ymweld â gwefan newydd y brodyr Gleision Caerdydd. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod fod y safle hwn yn llawn gwybodaeth ac yn eich annog i ystyried ymuno fel aelod. Os gwelwch yn dda cymerwch olwg o amgylch y safle a’r blog ar gyfer y syniadau diweddaraf gan ein Cadeirydd.

Mae gan frodyr Gleision Caerdydd nifer o nodau ac amcanion, a dim ond gyda chymorth ein haelodau y gallwn gyflawni’r rhain. Mae cynnwys y gymuned yn sbardun allweddol i frodyr Gleision Caerdydd, os hoffech gymryd rhan mewn unrhyw un o’r prosiectau a restrir ar y dudalen hon, cysylltwch â ni.

Byddai newyddion pellach a diweddariadau yn dilyn yn rheolaidd