Aelodaeth

Mae aelodaeth i Frodyr Gleision Caerdydd ar agor i bawb. Rydym yn grwp o gefnogwyr gyda’r prif dyletswydd i gefnogi Clwb Rygbi Gleision Caerdydd, felly os ydych chi fel ni? Ymunwch â ni.

Mae ein aelodaeth blynyddol yn rhedeg o’r 1af o Orffennaf i’r 31ain o Fehefin yn y flwyddyn ganlynol. Mae’n prisiau a manylion pellach ynglun â’n buddion aelodaeth isod.

Cliciwch ar y math o aelodaeth perthnasol a dewisiwch fel a ddangesir yn y llun isod.

Aelodaeth oedolyn – (18+)
Buddion yn cynnwys
– Cerdyn Aelodaeth
– Llyfryn Gostyngiadau unigryw
– Gostyngiad o 5% ar holl nwyddau Brodyr Gleision Caerdydd.
– Cyfle i ennill Tocyn Tymor
– Gwahoddiad i deithiau Brodyr Gleision Caerdydd i gemau i ffwrdd o gartref.
– Cyfle i gymryd rhan gyda phartneriaid a elusennau Brodyr Gleision Caerdydd.

Aelodaeth Ieuenctid – (12-17)
Buddion yn cynnwys
– Cerdyn Aelodaeth
– Llyfryn Gostyngiadau unigryw
– Gostyngiad o 5% ar holl nwyddau Brodyr Gleision Caerdydd.
– Cerdyn Pen-blwydd
– Cyfle i ymgeisio am gymorthdal ar eich tocyn tymor.
– Anrheg am ddim os fydd un o’ch ffrindiau yn mynychu 5 gêm neu mwy mewn tymor.
– Cyfle i ennill Tocyn Tymor.
– Gwahoddiad i ddigwyddiadau Brodyr Gleision Caerdydd.

Aelodaeth Ieuengach – (0-11)
Buddion yn cynnwys
– Cerdyn Aelodaeth
– Llyfryn Gostyngiadau unigryw gall arbed cannoedd o bunnoedd ar draws y rhanbarth.
– Anrheg Croesawol Brodyr Gleision Caerdydd.
– Gostyngiad o 5% ar holl nwyddau Brodyr Gleision Caerdydd
– Cerdyn Pen-blwydd
– Cyfle i ennill Tocyn Tymor
– Cyfle i ymgeisio am gymorthdal ar eich tocyn tymor
– Gwahoddiad i ddigwyddiadau teuluol Brodyr Gleision Caerdydd.
– Cyfle i brynnu tocynnau rhatach ar gyfer dyddiau gemau cymunedol y clwb.