Lolfa Brodyr Gleision Caerdydd

Ar ddiwrnod gem, naill ai cyn neu ar ol y gem, gallwch weld Brodyr Gleision Caerdydd yn ei lolfa preswyl. Mae’r lolfa wedi’i leoli o dan y teras De-Orllewinol ym Mharc yr Arfau. Mae’r lolfa ar agor i bawb sydd yn a thocyn Teras Deheuol cyn ag ar ol y gem.

Mae’r lolfa yn ardal gyffyrddus i fwynhau cymdeithasu a gwylio’r teledu cyn y prif ddigwyddiad ar y cae. Yn y dyfodol, gobeithiai’r Brodyr gynnwys peiriant gemau i bobl ifanc gallu ymlacio a mwynhau cyn y gem. Mae’r lolfa drws nesaf i ystafell newid y tim cartref a gall awyrgylch go-lew ei hadeiladu yma cyn y gem.

Yn ystod y gem, mae’r bar o fewn y lolfa ar agor i bobl gyda tocyn teras deheuol i brynnu nifer o gwrw drafft a diodydd medal.

Ar ol y gem, dwedwn “Croeso” a “Welcome” i bawb sydd gyda tocyn gan fod adloniant byw yn gallu cael ei fwynhau yn y lolfa. Gwnaiff awyrgylch gwych barhau yn hir ar ol i’r gem ddod i ben. Ymunwch a ni i rannu straeon a chreu cofion newydd. Rydym yn gobeithio fydd ein lletygarwch a chynhesrwydd Cymreig yn gadael argraff hir-dymor ar yr henoed a’r bobl ifanc i gyd. Byddwn yn eich croesawu i Barc yr Arfau fel ymwelwyr, ac yn gobeithio byddwch yn gadael yn frodyr.